مشتریان ما

1- کشتارگاه های دام و طیور شامل تونل انجماد و پیش سردکن و نگهداری زیرصفر و...

2- صنایع لبنیات و سیستمهای آیس بانک

3- صنایع شیلات (ماهی و میگو )

4- صنایع برودتی 

5- سردخانه های زیر صفر و بالای صفر( نگهداری میوه و سبزیجات و گوشت و مرغ)

6- صنایع نوشابه سازی ( نوشابه سازی و ماءالشعیر )