مشتریان ما

همکاران گرامی:

شرکت نسیم سلدوز - ( آقای مهندس اسکندری )

شرکت الکترونیرو - آمل ( آقای مهندس واعظ زاده )

شرکت دنا صنعت سرما ( آقای مهندس مرادی )

جناب آقای پذیرش - گرگان

جناب آقای مهدی پور - شیراز

جناب آقای پاشاوند - آذربایجان غربی

جناب آقای داوود سرابی - تهران

جناب آقای مهندس امینی - تهران

جناب آقای مهندس جنتیان - تهران

جناب آقای مهندس شری زاده - تهران

جناب آقای مهندس صفری - تهران

جناب آقای مهندس ابراهیمی - تهران

جناب آقای مهندس دست باز - تهران

جناب آقای مبرهن - تهران

جناب آقای معتمدی - تهران


همچنین شرکتها و سازمانها :

سازمان شهرداری تبریز - کشتارگاه تبریز

شرکت فراورده های لبنی کاله - اصفهان

شرکت شیرپاستوریزه پگاه - ارومیه

شرکت عالیفرد – سن ایچ

شرکت سهامی مزرعه نمونه - گلستان

شرکت ارغوان گوشت - چابهار

شرکت صنایع غذایی مهرام - جیرفت

شرکت کشت و صنعت نوبر سبز - پاکدشت

شرکت کشت و صنعت نانا - سمنان

شرکت شیراز دینا (نوشابه پپسی) - شیراز

شرکت تبادل سازان تهران - تولیدکننده تجهیزات برودتی

صنایع غذایی پاک تلیسه (همبرگر 202) - کرج

شرکت صبا برودت پارس - تولیدکننده تجهیزات برودتی

شرکت بستنی نعمت - کرج     

شرکت زلال موفق - افغانستان